หมวด

Sodium Hydroxide

1
Sodium Hydroxide
Sodium hydroxide / โซเดียมไฮดรอกไซด์เกล็ด / โซดาไฟเกล็ด 98 %

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิเทค เคมีคอล (ไทยแลนด์)

สูตรเคมี :NaOH ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท : อุตสาหกรรมถุงมือยาง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบผลิตน้ำประปา, อุตสาหกรรมกระดาษ, อื่นๆ

โซดาไฟเกล็ดโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)สารเคมี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
โซดาไฟเม็ด, Caustic soda pearl

บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

โซดาไฟเพิร์ล, โซดาไฟไข่มุก, โซดาไฟเม็ด, โซเดียมไฮดรอกไซด์, Caustic Soda Pearl, Sodium Hydroxide Pearl, โซดาไฟ, คอสติกโซดา, Sodium Hydroxide, Caustic soda

caustic soda pearlโซดาไฟไข่มุกโซดาไฟเม็ด

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Sodium Hydroxide 50%/โซดาไฟ 50%

บริษัท ไอควอลิตี้ เคมีคอล จำกัด

อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมถุงมือยาง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, ระบบผลิตน้ำประปา

เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมโซดาไฟโซดาไฟน้ำโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
โซดาไฟเกล็ด Sodium Hydroxide

บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด (ภาคเหนือ) จำกัด

ใช้ในการปรับค่า pH, กระดาษสา, ย้อมผ้า, ฟอกย้อม, โรงงานอุตสาหกรรม, บำบัดน้ำประปา, บำบัดน้ำเสีย, น้ำตาล

โซดาไฟโซดาไฟเกรดอาหารโซดาไฟเกล็ดโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1