หมวด

Elements

1
Elements
โบรอน, Boron

โบรอน, Boron

โบรอน, Boron

บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

โบรอน, Boron, ผงจุลธาตุโบรอน, ปุ๋ยโบรอน, บอริกแอซิด, บอแรกซ์ 5น้ำ, บอแรกซ์ 10น้ำ, บอแรกซ์แอนไฮดรัส, แอคติบอร์ 20, ดีไฮบอร์, อีทิดอท 67, เฟอร์ติบอร์, นีโอบอร์, โซลูบอร์, ผงจุลธาตุโบรอน, ปุ๋ยโบรอน, Actibor 20, Dehybor, Etidot 67, Fertibor, Neobor, Solubor, Boron Micronutrients, Boron Fertilizer

boraxบอแรกซ์ 10 น้ำ (Borax Decahydrate)กรดบอริก (Boric acid)boric acid decahydratesodium borate

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1