หมวด

Desiccants

1
Desiccants
Pure Dry Desiccant

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด

- ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจากธรรมชาติ ปลอดสาร Dimethyl Formamide เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

desiccantดินดูดความชื้นถุงกันชื้นpure dry desiccantสารดูดความชื้น

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สารดูดความชื้นสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ DS 1000g

บริษัท ซูเปอร์ดราย จำกัด

DS 1000g เป็นผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้นที่ใช้ในตู้คอนเทนเนอร์ มีประสิทธิภาพดูดความชื้นได้มากกว่า 300% ของน้ำหนักตัว ใช้ได้นานถึง 90 วัน สะดวกในการใช้งาน

สารกันชื้นสารกันชื้นตู้คอนเทนเนอร์สารดูดความชื้น

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ผงอลูมินา Alumina Powder

บริษัท อี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ผงอลูมินา Alumina Powder ผงอลูมินาของอัลไลด์ผลิตขึ้นตามข้อกำหนดคุณภาพสูงสุดและมีการใช้สำหรับการขัดสุดท้ายของตัวอย่างโลหะ การควบคุมระดับความบ

aluminaalumina chemical for air dryerผงอลูมินาสารดูดความชื้น

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1