หมวด

Thinners

1
Thinners
น้ำยาลอกสีพลาสติก,น้ำยาลอกสีชิ้นงาน

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

น้ำยาลอกสีพลาสติก, น้ำยาลอกสีชิ้นงาน เป็นน้ำยาลอกสีที่พัฒนามาจากแมททาลีนคลอไรน์ กลิ่นไม่เหม็น ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

paint remover/paint stipper/น้ำยาลอกสี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1