หมวด

Carbon

1
Carbon
ทินเนอร์AA THINNER AA ใช้ล้างกา ล้างตราบสนิม จารบี น้ำมัน ผสมสีรองพื้นกันสนิม บรรจุ 9 กก.
สินค้าขายดี
แอ็คทิเวเต็ดคาร์บอน Activated Carbon

บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด (ภาคเหนือ) จำกัด

แอ็คทิเวเต็ดคาร์บอน, Activated Carbon, ถ่านกัมมันต์ มีคุณสมบัติเฉพาะดูดซับ กลิ่น สี ใส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาเพื่อใช้เฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงผลิตไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปาและอุตสาหกรรมหนัก

เปลี่ยนสารกรองสารกรองactivated carbon/สารกรองคาร์บอนสารกรองน้ำสารกรองแอคติเวทคาร์บอน (activate carbon) ชลบุรี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สารกรองทราย&กรวด(sand&gravel),แอนทราไซด์(anthracide)

บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด (ภาคเหนือ) จำกัด

สารกรองทราย&กรวด(sand&gravel), แอนทราไซด์(anthracide) เราคัดสรรทรายกรองที่มีคุณภาพเป็นทรายแม่น้ำที่มีการคัดขนาดเป็นอย่างดีด้วยเครื่องคัดขนาดทราย โดยทรายกรองที่ดีควรจะต้องปราศจากหินปูนที่สามารถละลายน้ำได้ดีปะปนอยู่ เนื่องจากการใช้งานที่มีการกวนและล้างจะทำให้ขนาดทรายมีขนาดเล็กลง ทำให้เกิดการกรองไม่สมบูรณ์ ในส่วนของการกรองที่ต้องการกรองให้มีประสิทธิภาพขึ้น แอนทราไซด์ (anthracide) เป็นสารกรองที่เป็นทางเลือกของการใช้น้ำ เนื่องจากทางผู้ใช้น้ำไม่ต้องการสารซิลิกาออกมาปนเปื้อนในน้ำ

กรวด/ทรายกรองน้ำanthracite/สารกรองแอนทราไซต์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1