หมวด

Calcium Oxide

1
Calcium Oxide
50% Calcium Peroxide  แคลเซียมเปอร์ออกไซด์

บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ จำกัด

CALCIUM PEROXIDE เป็นสารประกอบอนินทรีย์ มีสูตรเคมีคือ CaO2 สลายตัวให้ออกซิเจนและไฮโดรเจน อย่างช้าๆ

calcium peroxidewaste water treatmentแคลเซียมออกไซด์สารบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1