หมวด

Calcium Oxide

1
Calcium Oxide
สินค้าขายดี
50% Calcium Peroxide  แคลเซียมเปอร์ออกไซด์

บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ จำกัด

CALCIUM PEROXIDE เป็นสารประกอบอนินทรีย์ มีสูตรเคมีคือ CaO2 สลายตัวให้ออกซิเจนและไฮโดรเจน อย่างช้าๆ

calcium oxide: แคลเซียมออกไซด์calcium peroxidewaste water treatmentสารบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1