หมวด

Calcium Carbonate

1
Calcium Carbonate
สินค้าขายดี
โซดาแอช- Light (Sodium Carbonate)

บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด (ภาคเหนือ) จำกัด

รายละเอียดสินค้า Sodium Carbonate (Soda Ash) (โซดาแอช) ใช้เป็นสารที่ปรับสภาพน้ำ โดยจะช่วยเพิ่มค่าความเป็นด่าง (เพิ่มค่าpH) เพื่อช่วยปรับความกระด้างของน้ำ โซเดียม คาร์บอเนต หรือ โซดาแอช ใช้เป็นสารที่ปรับสภาพน้ำ โดยจะช่วยเพิ่มค่าความเป็นด่าง (เพิ่มค่าpH) เพื่อช่วยปรับความกระด้างของน้ำ และหากใส่ในกาต้มน้ำก็ช่วยลดตะกรันที่เกิดขึ้นจากการต้มด้วย นอกจากนี้ยังใช้ผสมกับทรายในอุตสาหกรรมการผลิตขวดแก้ว

sodium carbonate/โซเดียมคาร์บอเนต/โซดาแอช

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1