หมวด

Calcium Hydroxide

1
Calcium Hydroxide
สินค้าขายดี
ปูนขาว Calcium Hydroxide

บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด (ภาคเหนือ) จำกัด

ปูนขาว ใช้ประโยชน์ในกระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ การบำบัดน้ำเสียและเสิ่งปฎิกูล

calcium hydroxide (แคลเซียมไฮดรอกไซด์)caoh2ปูนขาวปูนขาวไฮเดรตปูนขาว food grade

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ปูนขาว ( Calcium Hydroxide )

บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด (ภาคเหนือ) จำกัด

ปูนขาว ( Hydrated lime: Ca(OH)2) และปูนไลม์ไฮดรอลิก ซึ่งอยู่ในรูปลักษณะต่างๆ กันทั้งทางเคมีและกายภาพ ส่วนหินปูน ( Limestone) หมายถึง หินชั้น หรือหินตะกอน ที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นส่วนใหญ่ เมื่อน าหินปูนมาเผาจะได้ ปูนสุกที่มีขนาดต่างๆ ขึ้นกับชนิดหินปูน เตาเผาที่ใช้ และวิธีปฏิบัติต่อจากการเผา เมื่อน าปูนสุกมาท า ปฏิกิริยากับน้ าจะได้ คัลเซียมไฮดรอกไซด์ ส่วนที่เป็นผงแห้งก็คือปูนขาวและส่วนที่เป็นสารแขวนลอยก็คือ0น้ าปูนไลม์ (Milkoflime)

calcium hydroxide (แคลเซียมไฮดรอกไซด์)ปูนขาว

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Calcium Hydroxide - Hydrated Lime

Calcium Hydroxide - Hydrated Lime

แคลเซียมไฮดรอกไซด์

บริษัท เคมีออล จำกัด

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2 Calcium Hydroxide เกรดอุตสาหกรรม / เกรดบำบัดน้ำเสีย Commercial - Technical grade ลักษณะตัวสารเคมี : ผงสีขาว ชื่ออื่น : Slaked lime, Milk of lime, Caustic lime, Calcium(II) hydroxide, Pickling lime, Hydrated lime, Portlandite, Calcium hydrate บรรจุภัณฑ์: ขายบรรจุในถุง 25 กิโลกรัม จำหน่ายโดย : บริษัท เคมีออล จำกัด MOQ : 1 Ton สอบถามหรือขอใบเสนอราคาได้ที่ Email : Sales@chemiall.com Tel : (+66) 065 916 5981 Line ID : chemiall Wechat ID : chemiall

calcium hydroxide (แคลเซียมไฮดรอกไซด์)industrial chemicalswaste water chemicalwaste water treatmentwater treatment

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1