หมวด

Calcium Chloride

1
Calcium Chloride
Calcium Chloride / (VC02) แคลเซียมคลอไรด์ 74% -75 %

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟโต้ เคมีคอล (ไทยแลนด์)

แคลเซียมคลอไรด์ 74% / จีน / เกล็ด / 25kg แคลเซียมคลอไรด์ 75% /ญี่ปุ่น / เม็ด / 25kg

calcium chloride (แคลเซียมคลอไรด์)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
แคลเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร, แคลเซียมคลอไรด์เม็ด, แคลเซียมคลอไรด์ food grade

บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

แคลเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร, แคลเซียมคลอไรด์เม็ด, แคลเซียมคลอไรด์ food grade

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
CALCIUM CHLORIDE 74%

กลุ่มบริษัท ดรากอนอล

ลักษณะเกล็ดสีขาว เกลือแคลเซียมใช้เติมแต่งอาหาร และเป็นส่วนผสมให้ผักและผลไม้มีเนื้อสัมผัสแข็ง เช่นในผลไม้กระป๋อง รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมปุ๋ย และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

calcium chloride (แคลเซียมคลอไรด์)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1