หมวด

Barium

1
Barium
แบเรียมซัลเฟต, แบไรต์, Precipitated Barium Sulfate, Blanc Fixe, BaSO4, Barium Sulphate

แบเรียมซัลเฟต, แบไรต์, Precipitated Barium Sulfate, Blanc Fixe, BaSO4, Barium Sulphate

แบเรียมซัลเฟต, แบไรต์, Precipitated Barium Sulfate, Blanc Fixe, BaSO4, Barium Sulphate

บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

แบเรียมซัลเฟต, แบไรต์, Precipitated Barium Sulfate, Blanc Fixe, BaSO4, Barium Sulphate

barium sulphate/แบเรียมซัลเฟตblanc fixeแบไรต์ผงแบไรต์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
BaSO4 แบเรี่ยมซัลเฟต (ฺBarium Sulfate)

บริษัท ออแกนนิค เวลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

แบเรียม ซัลเฟต (BaSO4) Barium sulfate (or sulphate) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสีและสารเคลือบ อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง เป็นต้น

barium sulphate/แบเรียมซัลเฟตbarium zinc stabilizerfiller

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1