หมวด

Sulfuric Acid

1
Sulfuric Acid
Sulfuric acid / ซัลฟิวริก แอซิด / กรดกำมะถัน20,30,35,50,70,98%

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิเทค เคมีคอล (ไทยแลนด์)

สูตรเคมี : H2SO4 ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท : อุตสาหกรรมโรงชุบและโลหะ, อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบผลิตน้ำประปา, อื่นๆ

รอกหนีไฟซัลฟิวริก แอซิดสารเคมี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Sulfuric Acid /ซัลฟิวริกแอซิด/กรดกำมะถัน  25 % 50% ,98%

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี เคมีคอล จำกัด

ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมโรงชุบและโลหะ, อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบผลิตน้ำประปา, อื่นๆ

กรดซัลฟิวริก (Sulfuric acid)กรดกำมะถันซัลฟิวริกแอซิด/กรดกำมะถัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
กรดกำมะถัน 50% Sulfuric Acid 50%

บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด (ภาคเหนือ) จำกัด

การใช้ประโยชน์ ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นสารละลายอิเล็กโตรไลต์ เป็นตัวชะล้าง ถ่านหิน เป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออน

กรดซัลฟิวริก (Sulfuric acid)กรดกำมะถัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1