หมวด

Lathes

1
Lathes
ยันศูนย์เป็น High Speed Live Center

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด

ยันศูนย์เป็นความเร็วสูง เหมาะสำหรับเครื่องกลึง CNC ความเร็วสูง ตัวยันศูนย์กันน้ำ Live Center High Speed

centehigh speed live centerlathelive centerกลึงยันศูนย์ยันศูนย์ความเร็วสูงยันศูนย์เป็น

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
ENGINE LATHE

บริษัท โซเพ็ค จำกัด

- ระยะห่างระหว่างปลายศูนย์หัว ถึงศูนย์ท้าย 910 มม. - รูทะลุแกนเพลาที่หัวเครื่องโต 38 มม. - ระบบเปลี่ยนความเร็วรอบเพลางานได้ 18 ขั้น - ขับด้วยมอเตอร์ 1.5 กิโลวัตต์ (2 แรงม้า) พร้อมอุปกรณ์

bench lathelathe machineเครื่องกลึงโลหะ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1