หมวด

Cutters

1
Cutters
Vegetable Cutter เครื่องหั่นผัก-ผลไม้

บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด

เครื่องหั่นมะเขือเทศ, เครื่องหั่นมะม่วง, เครื่องหั่นแก้วมังกร The ideal vegetable cutting machine for restaurants and hospitals up to 300 meals

vegetable cuttervegetable processing

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1