หมวด

Electric Pipe Threaders

1
Electric Pipe Threaders
หัวต๊าปเกลียวมือหมุน REX รุ่น 2R4

ทูลชีพ

หัวต๊าปเกลียวมือหมุน REX รุ่น 2R4 เครื่องต๊าปเกลียว ? – 1? นิ้ว REX รุ่น 2R4 เครื่องต๊าปเกลียว REX รุ่น 2R4 เป็นเครื่องต๊าปเกลียวด้วยมือชนิด BABY REED – TYPE RATCHET PIPE THREADER สามารถต๊าปเกลียวท่อขนาด ? ถึง 1-? นิ้ว ฟันต๊าปประกอบชุดขนาด ? นิ้ว, ? นิ้ว, 1 นิ้ว และ 1? นิ้ว เป็นเกลียวสโลป BSPT (BRITISH STANDARD PIPE-TAPER) เป็นเกลียวมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ

หัวต๊าปหัวต๊าปเกลียว

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1