หมวด

Gate Valves

แนะนำบริษัทที่จำหน่าย
12
Gate Valves
GATE VALVE & GLOBE VALVE

บริษัท เกจพลัส จำกัด

วาล์วเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรม ในแต่ละแบบมีหน้าที่และคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ประตูน้ำ (GATE VALVE) ทำหน้าที่ปิด-เปิด โกลบวาล์ว (GLOBE VALVE ) ทำหน้าที่ควบคุมการไหล

globe valvegate valve

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
12