หมวด

Vertical Pump

1
Vertical Pump
Vertical Multistage Pump

บริษัท สหภาคย์ กรุ๊ป จำกัด

จำหน่าย เครื่องศุบน้ำแนวต้งหลายใบพัด เหมาะกับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ๐ งานสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันในระบบกรองน้ำ อาคารสูงและบำบัดน้ำ ๐ งานระบบสปริงเกอร์และระบบชลประทาน

vertical pumpwater pumpปั๊มน้ำ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Vertical Multi-Stage Centrifugal Pump

บริษัท เอ็นเนอยี่เทคโนโลยี่ จำกัด

ROTAMAC MODEL VMC เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบแนวตั้ง แรงดันสูง คุณภาพสูง ประกอบจำหน่ายพร้อมมอเตอร์ รับประกันการใช้งาน สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง

high pressure pumpinline pumpmultistage centrifugal pumpstainless steel pump

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Vertical Chemical pump

Vertical Chemical pump

SAN CHUAN HUNG

บริษัท แบตเตอรี่ เทคนิค เทรดดิ้ง จำกัด

ปั้มเคมี Vertical Chemical Pump ให้ตรงกับความต้องการและการใช้งานอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็น กรด-ด่าง ของสารละลายที่ลูกค้าใช้

ปั๊มเคมี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1