หมวด

Wastewater Treatment

1
Wastewater Treatment
จุลินทรีย์เอ็นไซม์ ลดกลิ่น และย่อยสลายสิ่งปฎิกูล และไขมัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แล็ป วัลเล่ย์

ไบโอควิก คือ เอ็นไซม์เทคโนโลยี ทำหน้าที่กำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล และ ขยะมูลฝอย ย่อยสลายคราบไขมัน ลดปริมาณแมลงวัน ลดการอุดตันของท่อระบายน้ำ

จุลินทรีย์ อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เอส ไรคส์ ดูแลการบำบัดน้ำ ในสระว่ายน้ำ การรักษาคุณภาพน้ำภายในสระให้เหมาะสม

บริษัท เอส ไรคส์ จำกัด

เอส ไรคส์ ดูแลการบำบัดน้ำ ในสระว่ายน้ำ การรักษาคุณภาพน้ำภายในสระให้เหมาะสม ปั๊มเติมเคมีบำบัดน้ำเสีย เติมคลอรีนปรับปรุงคุณภาพน้ำ

กันซึมสระว่ายน้ำการปรับปรุงคุณภาพน้ำเคมีบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Filter Press ( Taiwan)

บริษัท ตนไทย เอ็นไวร้อนเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทตนไทย เป็นตัวแทนจำหน่าย Filter Press, Belt press จาก ไต้หวันและFilter Press, Belt press จากจีน พร้อมบริการให้คำแนะนำการเลือกใช้ และการดูแลรักษาซ่อมแซม

belt pressfilter pressเครื่องรีดตะกอนเครื่องอัดตะกอน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สารเคลือบโลหะคอนกรีตBAUER308ป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมเคมีใช้กับบ่อน้ำดื่มน้ำร้อน
สินค้าขายดี
ระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท ชาร์เตอร์ เมต (ประเทศไทย)

บำบัดน้ำ DI Water/RO water, Waste Water Treatment (Heavy Metal Removal, Oil and Grease Removal etc.), รีไซเคิล, Desalination พร้อม จำหน่ายอุปกรณ์/เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง อย่าง RO Membrane, Ion Exchange Resin, และ เคมีบำบัดน้ำเสียต่างๆ

ติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียรับ start up ระบบบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1