หมวด

Gas Plants

1
Gas Plants
สินค้าขายดี
เครื่องวัด Ethylene Gas

บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด

เป็นเครื่องวัดแก๊สแอทเธอลีน ในผักผลไม้ เพื่อศึกษาการ สุกงอม การเน่า ของผักผลไม้ สามารถใช้ในภาคสนาม และในห้องปฎิบัติการ

portable ethylene gas analyzerเครื่องวัดแก๊สเครื่องวัดแก๊สเอทิลีน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1