หมวด

Maintenance

1
Maintenance
เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน TIH 030m

บริษัท ยูนิเทรดเซ็นเตอร์ จำกัด

เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน TIH 030m สำหรับติดตั้งตลับลูกปืนน้ำหนักสูงสุด 40 kg. ขนาดรูในตลับลูกปืน 20-300mm.

เครื่องทำความร้อน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1