หมวด

Fixtures

1
Fixtures
จำหน่าย Toggle clamp จับชิ้นงาน แคล้มป์นก ปากกาจับชิ้นงาน

กมล กรุ๊ป และ กมล เบสท์ ฟาสเทนเนอร์

Toggle clamp จับชิ้นงาน แคล้มป์นก ปากกาจับชิ้นงาน จับยึดชิ้นงาน แบรนด์ KBF ตัวจับชิ้นงาน toggle clamp มีสต๊อกทุกรุ่น

toggle clamp/แคลมป์นกแคล้มปจับชิ้นงาน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Jigs & Fixture

บริษัท ธนาเศรษฐ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อุปกรณ์จับชิ้นงาน เราสามารถออกแบบและผลิตได้อย่างละเอียด เพื่อการจับชิ้นงานที่แม่นยำ

alloy steelfixturehold work piecejigsmilling operationอุปกรณ์จับชิ้นงาน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1