หมวด

Dust Collectors

1
Dust Collectors
Dust Collector 1000 JPF

บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระบบดูดฝุ่น ถูกออกแบบอยู่บนพื้นฐานเพื่อการจับฝุ่น การควบคุมฝุ่น, ควัน, การแยกสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กมาก ๆ ในอากาศ จากลักษณะการใช้งานที่ครอบคลุมงานหลายแบบ จึงทำให้นิยมใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถเลือกแบบได้หลากหลายตามชนิดของฝุ่นที่ต้องการกำจัด อีกทั้งรูปลักษณะสามารถเลือกแบบที่มีขายึดพื้น, มีไซโคลน ฯลฯ ซึ่งแล้วแต่ลักษณะงานที่ต้องการ

เครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นแห้งแบบเดินตามเครื่องดูดฝุ่นห้องคลีนรูมเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมท่อดูดฝุ่น

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1