หมวด

Chambers and Enclosures

1
Chambers and Enclosures
ตู้ควบคุมความชื้น อุณหภูมิ Temp-Humid Chamber Diligent รุ่น TH-4575

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

ตู้ควบคุมความชื้น อุณหภูมิ Temp-Humid Chamber Diligent รุ่น TH-4575 ตู้ ควบคุมความชื้น อุณหภูมิ Environmental Test Chamber , Temp Humid Chamber

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Flexible conduit PA, PA Nylon Flexible Conduit,ท่ออ่อนร้อยสายไฟอย่างงดี,ท่ออ่อนกันน้ำอย่างดี

บริษัท อีโวอินพัล อิเล็คทริค จำกัด

LNE-PA Color: Black. Other colors are customizable upon requirements(split available). Bearing capacity: Non-cracking or deformation at feet pressure, recover quickly without damage. How to use: Insert the wires or cables into the conduit and match with the suited connectors such as LNE-SM-G , SM or SM-F series

flexible conduitflexible connectorsgalvanized flexible conduitpa6 flexible conduitstainless flexible conduit

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Environments Chamber ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม

บรษัท มอสโทริ จำกัด

ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม (Environmental Chamber) คือ ตู้ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุม ทดสอบประสิทธิภาพและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ

climate chamberclimate chamber illumination humidityclimate test chamber

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1