หมวด

Building Materials & Supplies

1
Building Materials & Supplies
จำหน่าย Tripod TurnStiles เครื่องกั้นทางเข้าออก เครื่องกั้นคน เครื่องกั้นทาง เครื่องกั้น ประตูกั้นคน เครื่องกั้นคนสามขา

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด

Turnstiles Waist-High Tripod Tripod TurnStile เครื่องกั้นคน แบบสามขา ประตูกั้นคน เครื่องนับคน แบบกั้น ประตูหมุน 3 ขา ก้านหมุน แขนกั้นประตู ชุดควบคุมการเข้าออก ชุดนับ เครื่องกั้นประตู

เครื่องกั้นเครื่องกั้นสามขาประตู 3 ขาประตูสามขา

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1