หมวด

Automation Systems

1
Automation Systems
People TempCT

People TempCT

People Temp

บริษัท พีเพิล คอนเน็ค โซลูชั่น จำกัด

เครื่องแจ้งอุณหภูมิ และ ควบคุมได้แบบ Automatic ทำงานอัตโนมัติด้วยโปรแกรมที่ตั้งได้ง่าย

คุมเครื่องมือร้อน เย็น ห้อง ผนัง แจ้ง

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1