หมวด

Tin

1
Tin
ดีบุก

บริษัท เอชวายเอช อินเตอร์เมทเทิล จำกัด

ดีบุกก้อน, ดีบุกแท่ง, ดีบุกบริสุทธิ์, ดีบุก99.9 , ดีบุกแผ่น , รับผสมโลหะดีบุก ตามความต้องการของลูกค้า, Tin anode , Tin 99.9

ดีบุกแท่งดีบุกสำหรับงานชุบ 99.99 % / tin anode 99.99 %ผงดีบุกเม็ดดีบุกสำหรับงานชุบ 99.99 % / tin anode 99.99 %

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1