หมวด

Copper

1
Copper
แผ่นทองแดง, ทองแดงแผ่น, เพลาทองแดง, ท่อทองแดง, แบนทองแดง, ทองแดงสี่เหลี่ยม, กล่องทองแดง, ทองแดงตัน

บริษัท พี แอนด์ พี สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด

แผ่นทองแดง, ทองแดงแผ่น, เพลาทองแดง, ท่อทองแดง, แบนทองแดง, ทองแดงสี่เหลี่ยม, กล่องทองแดง, ทองแดงตัน

ทองแดงcopper sheet/ทองแดงแผ่นท่อทองแดงทองแดงเส้นแบนแผ่นทองแดง

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1