หมวด

Storage Systems

1
Storage Systems
สินค้าขายดี
Micro Rack

Micro Rack

PK-STORAGE

บริษัท พีค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Micro Rack เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมา เพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก สามารถรับน้ำหนักได้ 100-200 กิโลกรัม/ชั้น เหมาะสำหรับจัดเก็บอะไหล่ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอะไหล่ขนาดเล็กๆ

micro racking systempeak corpชั้นจัดเก็บชั้นวางของชั้นวางสินค้าพีค คอร์ปอเรชั่น

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1