หมวด

Storage Equipment

1
Storage Equipment
AS/RS Compact Load.

AS/RS Compact Load.

DAIFUKU & Alec

บริษัท ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คลังสินค้าระบบอัตโนมัติ AS/RS ประเภท Compacti Load มีลักษณะพิเศษคือ มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและมีความสามารถในการจัดเก็บในแนวดิ่ง ทำให้สามารถใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

as/rsautomate storageautomate storage & retrieval systemautomated storage & retreival systemsคลังสินค้าอัตโนมัติ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Poly Overpack Salvage Drums

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด

Poly Overpack Salvage Drums อุปกรณ์ถังสำหรับจัดเก็บถังสารเคมีทั้งถังเพื่อเคลื่อนย้าย ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี ขายราคาถูก

biosafety cabinetเก็บสารเคมี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1