หมวด

Racks and Shelving

1
Racks and Shelving
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
VNA (Very narrow aisle rack system)

บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด

เป็นระบบจัดเก็บที่เหมือน Rack ทั่วไป แต่สามารถจัดเก็บสินค้าในแนวสูงได้มากกว่าแบบอื่น และต้องใช้โฟล์คลิฟท์ชนิดพิเศษเพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้า

แนวตั้งระบบจัดเก็บ very narrow aisleระบบจัดเก็บสินค้า

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1