หมวด

Marking Devices

1
Marking Devices
arm balancer

arm balancer

BP AUTOTECH

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีออโตเทค

arm balancer ใช้ระบบควบคุมทั้งหมด เป็นรุ่นแขวนห้อยลง วิ่งบน rail สามารถปรับตามลักษณะงานได้ ยกน้ำหนักได้75 kg ตามรุน และทางเรา ออกแบบยกได้ 400 k.

air balancerarm balancerarm liftpneumatic balancerแขนกลช่วยยก

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1