หมวด

Bins

1
Bins
ถังขยะ 660 ลิตร

บริษัท เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ถังขยะ 660 ลิตร สร้างด้วยการใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งทำให้ถังขยะมีความแข็งแกร่งเพียวพอที่จะใช้งานได้หลายปี

ถังขยะ/ถังขยะติดล้อ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ถังขยะสำหรับใส่ขยะเปื้อนน้ำมันหรือสารเคมี Justrite Red Oily Waste

บริษัท ธรรมเจริญ ซัพพลายส์ จำกัด

ถังขยะสำหรับใส่ขยะเปื้อนน้ำมันหรือสารเคมี ขนาด 21 แกลลอน สามารถเปิดโดยใช้เท้าเหยียบ

ถังขยะ/ถังขยะติดล้อ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1