หมวด

Bins

1
Bins
ถังขยะ 660 ลิตร

บริษัท เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ถังขยะ 660 ลิตร สร้างด้วยการใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งทำให้ถังขยะมีความแข็งแกร่งเพียวพอที่จะใช้งานได้หลายปี

ถังขยะ/ถังขยะติดล้อ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ถังขยะทรงเหลี่ยมใหญ่ติดล้อ 4 ล้อ ขนาด 660 ลิตร ฝาเรียบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวบิค พลัส คอมเมอร์เชียล

ถังขยะทรงเหลี่ยมใหญ่ติดล้อ 4 ล้อ ขนาด 660 ลิตร ฝาเรียบธรรมดา ขนาดสินค้า(WxLxH): 775x1360x1175 มม. ปริมาตรความจุ 660 ลิตร

ถังขยะ/ถังขยะติดล้อ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1