หมวด

Workbench and Work Table

1
Workbench and Work Table
โต๊ะทำงานช่าง สำหรับงานหนัก TANKO Workbench : Heavy Duty รุ่น WA-67(X)

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

โต๊ะทำงานช่าง โต๊ะเหล็ก (Workbench) นำเข้ายี่ห้อ TANKO รุ่น WA-67(x) กว้าง 1800 mm. สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 1, 000 กิโลกรัม มีหน้าท้อปโต๊ะมีให้เลือก 4 ชนิด

โต๊ะเหล็ก โต๊ะทำงานช่าง (Workbench) พร้อมตู้เครื่องมือช่าง TANKO รุ่น WAS-77042(x) รับน้ำหนักถึง 2000kg. โต๊ะช่าง โต๊ะทำงานช่างพร้อมตู้เครื่องมือช่าง TANKO รุ่น WAS-67042(x) รับน้ำหนักได้ถึง 2,000 กิโลกรัม โต๊ะทำงานช่างพร้อมตู้เครื่องมือช่าง TANKO Workbench : Heavy Duty รุ่น WAS-57042(x) รองรับน้ำหนักสูงสุด 2000kg. โต๊ะทำงานช่าง โต๊ะเหล็ก โต๊ะช่าง TANKO Workbench : Heavy Duty รุ่น WAS-74022(x) รองรับน้ำหนักสูงสุด 1,000 kgs. โต๊ะทำงานช่าง โต๊ะเหล็ก  TANKO Workbench : Heavy Duty รุ่น WAS-64022(x) รองรับน้ำหนักสูงสุด 1,000 kgs. โต๊ะช่าง โต๊ะทำงานช่าง TANKO Workbench : Heavy Duty รุ่น WAS-54022(x) รองรับน้ำหนักสูงสุด 1,000 kgs. โต๊ะช่าง โต๊ะทำงานช่าง TANKO Workbench : Heavy Duty รุ่น WAT-6203(x) โต๊ะช่าง โต๊ะทำงานช่าง มีลิ้นชักใต้โต๊ะ TANKO Workbench : Heavy Duty รุ่น WAT-5203(x) โต๊ะทำงานช่าง หน้าท๊อป 4 ชนิด TANKO Workbench : Heavy Duty รุ่น WA-77(x)

workbenchโต๊ะเหล็กโต๊ะทำงานช่าง

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1