หมวด

Water Filtration & Purification Systems - Activated Carbon

1
Water Filtration & Purification Systems - Activated Carbon
ตู้ทำน้ำเย็นต่อท่อประปา 1 , 3 , 5 ก๊อก Standard By Rwc

บริษัท รัตนโกสินทร์เครื่องเย็น จำกัด

ตู้ทำน้ำเย็น 1 ก๊อก สามารถทำความเย็นได้ 15 ลิตร ต่อ 1 ชั่วโมง ตู้ทำน้ำเย็น 3 ก๊อก สามารถทำความเย็นได้ 45 ลิตร ต่อ 1 ชั่วโมง ตู้ทำน้ำเย็น 5 ก๊อก สามารถทำความเย็นได้ 75 ลิตร ต่อ 1 ชั่วโมง

เครื่องทำน้ำเย็นตู้กดน้ำดื่มตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นตู้ทำน้ำเย็นตู้น้ำเย็น

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1