หมวด

Water Disinfection Systems - Ozone

1
Water Disinfection Systems - Ozone
Frozen Food Application

Frozen Food Application

"SYNERGY" OZONE GENERATOR

บริษัท เอส เค ซินเนอร์ยี จำกัด

- ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต - ฆ่าเชื้อในน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต - ไม่มีสารเคมีตกค้าง - น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพคงที่

frozen food applicationozone generator

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1