หมวด

Water Disinfection Systems - Ozone

1
Water Disinfection Systems - Ozone
Cooling Tower Application

Cooling Tower Application

"SYNERGY" OZONE GENERATOR

บริษัท เอส เค ซินเนอร์ยี จำกัด

- ลดการใช้สารเคมีในหอผึ่งเย็น(Cooling Tower) - กำจัดตะไคร่น้ำและป้องกันการเกิดใหม่ของตะกรัน - ประหยัดน้ำ(Make-up Water) เนื่องจากลดการ Blowdown น้ำใน Cooling Tower

cooling tower applicationozone generator

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องโอโซนฟอกอากาศ

บริษัท ออลอินวัน เทรดดิ้ง จำกัด

เครื่องโอโซนฟอกอากาศสะอาด - กำลังการผลิต 60 มก./ชม. - ให้ความเข้มข้น 0.05 ppm. - อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า 10 วัตต์/ช.ม. - ใช้กับห้องขนาด 15-60 ตรม.

เครื่องฟอกอากาศโอโซนเครื่องวัดโอโซน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1