หมวด

Water Conditioning & Treatment Services - Non-Chemical

1
Water Conditioning & Treatment Services - Non-Chemical
สินค้าขายดี
เครื่องกรองน้ำใช้ สแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6 - 24 นิ้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเค111 วอเตอร์

เครื่องกรองน้ำใช้ ชนิดสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6 - 24 นิ้ว ใช้กรองน้ำได้ทั้งน้ำบาดาล น้ำประปา ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำ และการเลือกใช้สารกรองชนิดต่างๆ

ถังกรองน้ำสารกรองน้ำ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
อุปกรณ์กำจัดตะกรันและการกัดกร่อนในน้ำแบบไร้สารเคมี

บริษัท อัคโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

Superior Water Conditioner จากประเทศอเมริกา เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบน้ำเพื่อการลดการเกิดตะกรันและการกัดกร่อนในน้ำสำหรับอุตสาหกรรม เป็นระบบที่ไม่ต้องใช้สารเคมีและไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วยลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนทางพลังงานและยังเกิดผลดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม

กำจัดตะกรันกำจัดตะกรันในน้ำเครื่องกำจัดตะกรันปรับสภาพน้ำ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1