หมวด

Desalination Systems - Reverse Osmosis

1
Desalination Systems - Reverse Osmosis
เครื่องผลิตน้ำอาร์โอ(R.O.) กำลังการผลิต 3000 ลิตรต่อวัน (3Q)

เครื่องผลิตน้ำอาร์โอ(R.O.) กำลังการผลิต 3000 ลิตรต่อวัน (3Q)

เครื่องผลิตน้ำอาร์โอ(R.O.) กำลังการผลิต 3000 ลิตร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเค111 วอเตอร์

เครื่องผลิตน้ำอาร์โอ(R.O.) กำลังการผลิต 3000 ลิตรต่อวัน (3Q) เหมาะกับโรงน้ำดื่ม และใช้ในอุตสาหกรรม

กำลังการผลิตเครื่องผลิตน้ำอาร์โอ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1