หมวด

Traps

1
Traps
เครื่องล่อกำจัดแมลง

บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นเครื่องดักแมลงสำหรับมีปีกบินชนิดต่าง ๆ โดยระบบอีเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยหลอดไฟ BLACK LIGHT ULTRA VIOLET ซื่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้ใกล้ชิดร่วมกับระบบกาว ( SPECIAL TAPE )

เครื่องดักแมลง

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
BEKO Compressed Air Solution

บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดคุณภาพสูงจากเยอรมัน สำหรับเครื่องปั๊มลม เครื่องทำลมแห้ง ชุดกรองลมอัดทางบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย สามารถจัดจำหน่ายพร้อมบริการอะไหล่ให้กับโรงงานของท่านได้

air compressor air dryerautomatic draindesiccant air dryer

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1