หมวด

Traps

1
Traps
เครื่องล่อกำจัดแมลง

บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นเครื่องดักแมลงสำหรับมีปีกบินชนิดต่าง ๆ โดยระบบอีเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยหลอดไฟ BLACK LIGHT ULTRA VIOLET ซื่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้ใกล้ชิดร่วมกับระบบกาว ( SPECIAL TAPE )

เครื่องกำจัดแมลงเครื่องดักจับแมลงเครื่องล่อกำจัดแมลงเครื่องล่อแมลง

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1