หมวด

Membrane Filter

1
Membrane Filter
สินค้าขายดี
น้ำยาล้างเมมเบรน ระบบรีเวอร์สออสโมซิส / CHEMICALS FOR MEMBRANE CLEANING SOLUTION

บริษัท ลี แอนด์ เอส จำกัด

ขจัดออกไซด์ธาตุโลหะต่างๆ เช่น สนิมเหล็ก แมงกานีส ตะกรัน จากหินปูนและซิลิก้า (Iron, Manganese, Calcium and Magnesium remover) (***เพียงลิตรละ 5บาท เท่านั้น!!***)

ro membranero membrane fouling

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1