หมวด

Evaporators

1
Evaporators
บริการ งานระบบ

บริษัท แอพพลีโฟล จำกัด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรม

งานระบบ ดับเพลิง อัคคีภัย ท่อ ห้องเย็น เครื่องเย็นติดตั้งอุตสาหกรรม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotatable Evaporator) รุ่น RE-85Z

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotatable Evaporator) รุ่น RE-85Z : 0-150 rpm ; Stepless speed regulation Automatic lifting ; Digital display for temperature control

evaporatorเครื่องกลั่นเครื่องกลั่นระเหย

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1