หมวด

Speed Reducers

1
Speed Reducers
Speed control

Speed control

suntech

เอ.เอ็น.จี.ซัพพลาย

ตัวปรับรอบมอเตอร์ขนาดเล็ก -ใช้ปรับรอบมอเตอร์ AC 220v , 6 - 120watt -มีทั้งแบบติดตั้งภายนอกและภายในตู้คอนโทรล -ปรับรอบพร้อม ON/OFF -มีความเสถียรสูง รอบเดินนิ่ง

speed controlspeed control motor

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1