หมวด

Motors

1234
Motors
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
มอเตอร์กันระเบิด explosion proof motor

ทอร์ชั่น (ไทยแลนด์)

"Elprom" (Italy) Three Phase explosion-proof motor with flame-proof enclosure, totally-enclosure fan-cooled (IC411) for continous duty S1(IEC Standard), Type of protection II 2G Ex-d IIC T4 Gb IP 66 Ta (-20 oC) - (+50 oC ) OD71B4 , 0.37 kW. 4P 230/400V. Flange-Mounted (B5)

explosion proofexplosion proof motorอุปกรณ์กันระเบิดมอเตอร์กันระเบิดมอเตอร์เกียร์(motorgear)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1234