หมวด

Chambers

1
Chambers
ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Walk-In Stability Chamber

บริษัท คอนเวอร์แซนต์ เทคโนโลยี จำกัด

Stability Chamber สำหรับทดสอบค่าความคงตัว (Stability) ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยา ยาสมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ วัสดุต่างๆ เครื่องใช้ต่างๆ

temperature controller/เครื่องควบคุมอุณหภูมิเครื่องควบคุมความชื้น

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Temperature & Humidity Test Chamber

บริษัท สเปคทรัล จำกัด

Features • Temperature & Humidity Test Chamber is suitable for Optoelectronic Industry, Semiconductor Industry, Electronic Industry, Car Industry and Computer Industry use. สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร 081-620-5853 หรือ Email: spectral.co.ltd@gmail.com ติดต่อ คุณ ศักดา

temperature & humidity test chambertest chamber

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Stability Chamber ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Walk-In Stability Chamber

บริษัท คอนเวอร์แซนต์ เทคโนโลยี จำกัด

Stability Chamber สำหรับทดสอบค่าความคงตัว (Stability) ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยา ยาสมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ วัสดุต่างๆ เครื่องใช้ต่างๆ

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1