หมวด

Boats and Ships

1
Boats and Ships
Spill Kit Emergency Set ชุดอุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน,สารเคมี,ของเหลวทุกชนิด

บริษัท เซอร์เฟซ โพร-เท็ค จำกัด

ชุดอุปกรณ์ดูดซับของเหลว ชุดอุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน ชุดอุปกรณ์ดูดซับสารเคมี ชุดรวมอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่เร็ว สำหรับกรณีฉุกเฉิน สามารถใช้งานได้ทันที ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

spill kitชุดเก็บกู้น้ำมันชุดจัดเก็บสารเคมีรั่วไหลชุดอุปกรณ์ดูดซับน้ำมันสารเคมีอุปกรณ์เก็บกู้น้ำมันรั่วไหล

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1