หมวด

Thermocouples

1
Thermocouples
RTD PT100

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.ฮีตเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

อุณหภูมิใช้งาน 0~600, 1000 C , ขนาด 6.3, 9.5X100, 200, 500 mm. , แบบหัวกระโหลกมีเกลียวสำหรับติดตั้ง

thermocoupleเทอร์โมคัปเปิลวัดอุณหภูมิ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Thermocouple type K,J,R,S,T,B,N

บริษัท เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ โดยใช้หลักความแตกต่างของอุณหภูมิที่ปลายซึ่งต่อกันทั้ง 2 ข้างของโลหะตัวนำ 2 ชนิด ทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้น

sensortemperature sensorthermocoupleเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1