หมวด

Computer Memories

1
Computer Memories
Fixed Asset On PDA

บริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด

เป็นโปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน สำหรับใช้งานบน PDA เพื่อความสะดวกในการตรวจนับทรัพย์สินภายในองค์กร สามารถแสดงสถานะทรัพย์สินแต่ละรายการ พร้อมระบุสภาพการใช้งานของทรัพย์สิน

fixed asset on pdaโปรแกรมตรวจทรัพย์สิน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1