หมวด

Timer

12
Timer
Digital Time Switch (TM-2) (เครื่องตั้งเวลาแบบดิจิตอล พร้อมใช้งาน)

บางกอก-SHOP

ตั้งเวลาเพื่อสั่งให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดและปิด ตามเวลาที่เรากำหนดไว้ - ตั้งการทำงานได้ถึง 16 โปรแกรม - มีแมคเนติคสำหรับจ่ายให้อุปกรณ์ - สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 3, 500W ซึ่งเครื่องตั้งเวลานั้นได้เข้ามาช่วยอำนวยความ สะดวกในการควบคุมการเปิด-ปิด เช่น - เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้ทุกชนิด

digital time switch

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ประกอบตู้คอนโทรล

บริษัท เจ.โอ. สวิทช์บอร์ด แอนด์ คอนโทรล จำกัด

บริการที่มีของบริษัท ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรล ระบบคอนโทรล อุปกรณ์ไฟฟ้า แมกเนติก รีเลย์ ทามเมอร์ ตู้ปั้มท์น้ำ ตู้คอนโทรลปั้มท์น้ำ สตาร์-เดลต้า สวิทช์บอร์ด ประกอบ

ตู้ควบคุมมอเตอร์ตู้คอนโทรลประกอบประกอบตู้คอนโทรลระบบคอนโทรล

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Timer

Timer

Grasslin

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง

นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชม. ชนิดติดลอย แบบอนาล็อก มีระบบสำรองพลังงานกรณีไฟดับ 150 ชม.

grasslintimerไทม์เมอร์นาฬิกาตั้งเวลา

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
HOUR COUNTER  Model : HC-009

บริษัท เกรท-เทค คอนโทรล เมติก จำกัด

แสดงผล LCD ขนาด 16 x 2 STANDARD แยก จอย่อย 4 จอเล็ก วิธีการใช้งานต่อผ่านหน้า CONTACT MAGNETIC ที่มีความร็ว 100 ms AUTO SAVE DATA เมื่อ ปิดการทำงาน โดยไม่ต้องใช้ BATTERY BACK UP

back bar refrigeratorkito mitsubishikito รอกไฟฟ้า เครน ลิฟต์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
12