หมวด

RPM Meter / Tachometer

12
RPM Meter / Tachometer
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS แบบพกพา GARMIN GPS MAP64S มีใบรับประกันศูนย์จำหน่ายการ์มินในไทย
สินค้าขายดี
DT02-เครื่องวัดความเร็วรอบ Digital laser Tachometer RPM meter DT-2234C

บริษัท ไฟน์เดย์ จำกัด

Laser type DT-2234C เครื่องวัดรอบ แบบใช้แสง ช่วงวัด 2.5 - 99, 999RPM หน้าจอใหญ่ อานค่าง่าย มีระบบจำค่าท้ายสุด เลือกช่วงวัดอัตโนมัติ

เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer)tachometer motorเครื่องวัดรอบมอเตอร์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เครื่องวัดความเร็วรอบ

บริษัท บี.บี.เอฟ. โกลบอล โซลูชั่น จํากัด

testo 477 เครื่องวัดความเร็วรอบ ความถึ่ในการวัด 30 - 300, 000 FPM (flashes per minute) หน่วยการวัด : RPM

rpm meterเครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
มาตรวัดน้ำมัน (Flow Meter) Flow Rate (GPM/LPM) 6-40/23-151

บริษัท ธนารักษ์ จำกัด

ใช้ในการอ่านค่าของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถ่ายเทครั้งละเกินกว่า 999 ลิตร ต่อครั้ง

flow meterมาตรวัดน้ำมันมิเตอมิเตอร์วัดน้ำมัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องวัดรอบ (Tachometer)

บริษัท เทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด

จอแสดงผล LCD ขนาด 6 หลัก พร้อมไฟแสดงผล การวัดค่าเอาท์พุทโดยใช้ สเปกตรัมแสงสีแดง ระยะในการวัดไดเไกล 40 - 500 มม. หน่วยความจำ 200 ค่า

เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer)เครื่องวัดรอบ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
12