หมวด

Switches

123
Switches
Digital Pressure Switch ASK

บริษัท สยาม เอ เอส เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Small type: Dimension ?38x40mm Mass: 186g Waterproof: IP67 equivalent High durability: 4 times pressure-resistance Materials: SUS304, 316 Environmental response: EU RoHS EC directive compliance: CE Marking European Safety Standard acquired. Wiring: M12?1?4-pin connector Connection: R1/4 union thread Easy operation Range: 1.0MPa, 2.5MPa, 10MPa, 16MPa Cable is an option.

digital pressure switch

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Honeywell Pressuretrol สวิตช์ความดัน (Pressure Switch)

บริษัท เจริญวิทย์เทรดดิ้ง จำกัด

สวิตช์ความดัน (Pressure Switch) สนใจสั่งซื้อสินค้า หรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม TEL: 02-812-9580

pressure switchesสวิตช์ความดัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ให้บริการปรับปรุงซ่อมบำรุงเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สินค้าขายดี
รับปรับปรุงซ่อมบำรุงเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด

ภายใต้ประสบการณ์อันยาวนานในการออกแบบห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา และอื่นๆ ทุกประเภท

ปรับปรุงห้องแลปเฟอร์นิเจอร์แลปห้องแลป

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
123