หมวด

Switches

123
Switches
Digital Pressure Switch ASK

บริษัท สยาม เอ เอส เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Small type: Dimension ?38x40mm Mass: 186g Waterproof: IP67 equivalent High durability: 4 times pressure-resistance Materials: SUS304, 316 Environmental response: EU RoHS EC directive compliance: CE Marking European Safety Standard acquired. Wiring: M12?1?4-pin connector Connection: R1/4 union thread Easy operation Range: 1.0MPa, 2.5MPa, 10MPa, 16MPa Cable is an option.

digital pressure switch

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
ให้บริการปรับปรุงซ่อมบำรุงเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สินค้าขายดี
รับปรับปรุงซ่อมบำรุงเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด

ภายใต้ประสบการณ์อันยาวนานในการออกแบบห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา และอื่นๆ ทุกประเภท

ปรับปรุงห้องแลปเฟอร์นิเจอร์แลปห้องแลป

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
control systems

บริษัท เจ.โอ. สวิทช์บอร์ด แอนด์ คอนโทรล จำกัด

ออกแบบ ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ระบบคอนโทรลไฟฟ้า ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตู้MDB สวิทช์บอร์ด ระบบคอนโทรลเครื่องจักรต่างๆ ทุกรูปแบบ

controlตู้ควบคุมมอเตอร์ตู้คอนโทรลประกอบระบบคอนโทรล

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
123