หมวด

Scales

12
Scales
เครื่องชั่งวางพื้นขนาดกลาง600kg เครื่องชั่งตั้งพื้นดิจิตอล600kg ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JWI-710-600K ขนาดแท่นชั่ง 80*80cm.

หจก.เอส.พี.เจ. อิเล็กทรอนิกส์ สเกล

เครื่องชั่งดิจิตอล600kg เครื่องชั่งวางพื้น600kg เครื่องชั่งคุณภาพ600กิโลกรัม เครื่องชั่งน้ำหนัก600กิโล เครื่องชั่งน้ำหนัก600kg ตาชั่ง600กิโลกรัม กิโลดิจิตอล600kg เครื่องชั่ง600kg*50g ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JWI-710-600K ขนาดแท่นชั่ง 80*80cm.

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้นเครื่องชั่งตั้งพื้นตาชั่งรับซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องชั่งดิจิตอล150kg เครื่องชั่งวางพื้น150kg ยี่ห้อ T-Scale รุ่น KW-R ขนาดแท่นชั่ง 400*500mm.
สินค้าขายดี
Weighing Digital Scale

บริษัท พีอาร์ซี เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบ Digital ช่วงน้ำหนัก 3 kg, ความละเอียด 0.1 g มีจอแสดงผล LCD ขนาดจานชั่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2" แหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่ AA 2 ก้อน และ 220 VAC

analytical balancebalance scale weight

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
รับซ่อม Preventive Maintenance และสอเบทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก Ranger Count
สินค้าขายดี
12