หมวด

Recorders

1
Recorders
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Testo 175 H1 - Data logger Temperature and humidity

Testo 175 H1 - Data logger Temperature and humidity

testo ประเทศเยอรมนี

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น testo175-H1 Data Logger ช่วงการวัด : -20 ถึง +55 ?C, -40 ถึง +50 ?Ctd , 0 ถึง 100 %RH

data loggerdataloggerhumiditytemperaturestemperature humidity data logger

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1